woensdag, 22. augustus 2007 - 11:02

Eurlings in brief gemaand tot aanpak vervuiling A4

In een brief aan verkeersminister Eurlings eist Milieudefensie maatregelen om de luchtkwaliteit langs de A4 bij Leiderdorp snel te verbeteren. De organisatie stelt dat het feit dat de Raad van State de verbreding van de weg verboden heeft, niet mag betekenen dat er nu niets meer gebeurt om de overschrijding van de luchtkwaliteitsnormendaar aan te pakken.

De geplande verdieping van de snelweg moet daarom gewoon doorgaan, uiteraard zonder verbreding van de weg. Ook de bouw van geluidschermen kan wat Milieudefensie betreft snel van start gaan. Daarnaast juicht de organisatie het toe als de maximumsnelheid op het tracé naar beneden wordt bijgesteld naar tachtig kilometer per uur.

Deze maatregelen zijn simpel en snel te realiseren via bouwvergunningen en verkeersbesluiten. Verder stelt Milieudefensie de minister voor, om op het tracé snel een spitsheffing in te voeren, waardoor de drukte tijdens de file zal afnemen.

Campagneleider Verkeer van Milieudefensie Joris Wijnhoven: 'Sinds de uitspraak van de Raad van State blijft het oorverdovend stil vanuit het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Nu de rechter het met Milieudefensie eens is dat verbreding van de A4 de luchtkwaliteit alleen nog maar slechter maakt, zal er iets anders moeten gebeuren om de gezondheidssituatie voor de mensen in Leiderdorp te verbeteren.'

Rijkswaterstaat liet na de uitspraak van 25 juli weten de luchtkwaliteit langs de weg opnieuw te gaan bestuderen. Maar in de Europese regels voor luchtkwaliteit staat, dat overheden verplicht zijn om maatregelen te nemen op plekken waar de luchtkwaliteitsregels overschreden worden.

Wijnhoven: 'Omdat gebleken is dat een wegverbreding volgens de rechter niet werkt, moet de minister razendsnel aan het werk om de situatie hier en op andere plekken in Nederland te verbeteren. Tegen beter weten in houdt Eurlings vast aan extra asfalt als oplossing. Wij dragen hier beter werkende alternatieven voor aan. Geld heeft hij genoeg. Er liggen miljarden op de plank voor meer en bredere snelwegen. Zet die maar in ter modernisering van het openbaar vervoer. Zo krijgen veel filerijders een alternatief'.
Provincie:
Tag(s):