donderdag, 18. oktober 2007 - 14:13

European Gendarmerie Force officieel van start

Velsen

Minister van Defensie Eimert van Middelkoop heeft donderdagmiddag met collega's uit Frankrijk, Italië, Spanje en Portugal in Velsen een verdrag getekend dat de basis vormt voor de missies van de European Gendarmerie Force (EGF). Dit heeft het ministerie van Defensie donderdag bekendgemaakt.

De EGF is een multinationaal samenwerkingsverband van politiemachten met militaire status zoals de Koninklijke Marechaussee, Gendarmerie, Carabinieri, Guardia Civil en de Guarda Nacional Republicana, die kan worden aangeboden voor EU-, NAVO- en andere operaties. Nederland is in 2007 voorzitter van de EGF.

Onder Nederlands voorzitterschap wordt momenteel de eerste EGF-missie gepland naar Bosnië, in samenwerking met de commandant van de EU-missie EUFOR waaronder de EGF-bijdrage zal gaan vallen.

Voor de ondertekeningsceremonie zijn de verantwoordelijke ministers voor de EGF naar Nederland gekomen. Voor Frankrijk en Italië zijn dit de collega's van Defensie Morin en Parisi. Voor Portugal en Spanje zijn dit respectievelijk de minister van Binnenlandse Zaken Pereira en de staatssecretaris van Binnenlandse Zake Vizcaino.

De EGF is een operationele, vooraf samengestelde, robuuste en snel inzetbare eenheid (binnen dertig dagen) met een maximum omvang van achthonderd man, die in staat is alle politietaken te vervullen. De EGF zal vooral ter beschikking staan van de EU, maar desgewenst ook van de VN, de NAVO, de OVSE en andere internationale organisaties of ad hoc coalities.

Nederland en Frankrijk dragen samen een geïntegreerde politie-eenheid (IPU) bij aan de EGF. Frankrijk kan daarnaast nog twee politie-eenheden leveren. Italië heeft drie eenheden toegezegd, Spanje twee en Portugal één.
Provincie:
Tag(s):