donderdag, 20. september 2007 - 15:47

Evacuatie-practicum in samenwerking in noodsituaties

Op woensdag 28 november 2007 organiseren de provincies Zeeland en Oost-Vlaanderen, samen met de gemeenten Terneuzen (NL) en Zelzate (B), het grensoverschrijdend evacuatiepracticum 'Olympic Offspring'.

Inwoners van Terneuzen en Zelzate zullen vrijwillig worden geëvacueerd naar een opvangcentrum in het provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke (België).

In Terneuzen staat het evacuatiepracticum in het teken van een evacuatie bij overstromingen. Een fictieve overstroming bedreigt de wijk Othene. De inwoners worden geëvacueerd. De Provincie Zeeland ziet deze oefening als een opstap naar een grote nationale oefening hoog water die volgend jaar in Nederland wordt georganiseerd.

In Zelzate doet zich een fictief incident voor in een Seveso-bedrijf (in Nederland: BRZO-bedrijf). De inwoners van de nabijgelegen wijk Klein Rusland en de leerlingen van twee klassen van een school, worden daarom geëvacueerd.

In Nederland en België worden veel maatregelen genomen om dergelijke rampen te voorkomen. Maar het kan mis gaan. Daarom is het belangrijk dat overheden door oefenen voorbereid zijn op wat ons kan overkomen.

Het evacuatiepracticum biedt de verschillende hulpdiensten en overheden (politie, brandweer, medische hulpdiensten, gemeenten, provincies, federale overheidsdiensten/ministeries, waterschappen) de mogelijkheid om te oefenen in een geloofwaardige praktijksituatie. Het is bewezen dat door te oefenen de hulpdiensten de juiste inschattingen leren te maken, beslissingen te nemen en daadwerkelijk uit te voeren.

Opvallend bij dit evacuatiepracticum is dat er inwoners van Terneuzen en Zelzate zullen meewerken. Hierdoor zullen de hulpdiensten meer inzicht en ervaring verkrijgen in de wijze waarop burgers dergelijke situaties beleven.

De inwoners van beide grensgemeenten op hun beurt, kunnen door deel te nemen zich bewust worden van de gevolgen van dergelijke rampen, leren welke acties zij hierbij kunnen/moeten ondernemen en daarmee hun zelfredzaamheid vergroten.

In het evacuatiepracticum is er ook een nauwe grensoverschrijdende samenwerking tussen de provincies Zeeland en Oost-Vlaanderen. Een snelle en efficiënte samenwerking is van levensbelang als er incidenten plaatsvinden in het grensgebied. Het evacuatiepracticum zal deze onderlinge samenwerking versterken.

Bij dit practicum wordt ook veel waarde gehecht aan evalueren. Het is de bedoeling dat de betrokken organisaties na het evacuatiepracticum samen de nieuwe inzichten nader zullen uitwerken.

Info en vragen van inwoners:

www.olympicoffspring.com
Inwoners Terneuzen:
e-mail: olympicoffspring@terneuzen.nl
tel. 0031 (0) 115-455 000

Inwoners Zelzate:

Kristel Dhaene
e-mail: olympicoffspring@zelzate.be
tel. 0032 (0) 9 342 20 20
Provincie:
Tag(s):