donderdag, 6. september 2007 - 11:14

Explosieven WO II geruimd

IJsselstein

In juni is tijdens baggerwerkzaamheden in de stadsgracht ter hoogte van het Molenplantsoen in IJsselstein een Panzerfaust, een Duits antitankwapen uit de Tweede Wereldoorlog, gevonden. Inmiddels is uit onderzoek gebleken dat er meerdere wapens of explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de gracht liggen.

Deze week vinden voorbereidende werkzaamheden plaats, zoals het plaatsen van hekken en opbouw van de werktuigen. Van maandag 10 tot en met vrijdag 14 september worden de explosieve voorwerpen opgespoord, geruimd en tot ontploffing gebracht. Het gaat hier om specialistische werkzaamheden. De opsporing en ruiming van de explosieve voorwerpen wordt uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf, RAESeuro. Het tot ontploffing brengen van de veilig gestelde explosieve voorwerpen gebeurt door het Explosieven Opruimings Commando van de Koninklijke Landmacht (EOCKL), als enige hiertoe bevoegd.

Nadat de projectielen uit de gracht zijn opgespoord, worden zij geplaatst in een container en op een veilige locatie op het Groene Balkon tot ontploffing gebracht. De planning van de werkzaamheden kan, al naar gelang de hoeveelheid van de gevonden explosieve voorwerpen, minder of meer tijd in beslag nemen.

Voor de veiligheid van de omwonenden en passanten zijn diverse veiligheidsmaatregelen getroffen. Tijdens de opruimwerkzaamheden zijn rondom het zoekgebied schervenwerende dekens gespannen. Daarnaast is de omgeving op de volgende plaatsen afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers afgesloten.
Provincie:
Tag(s):