donderdag, 19. april 2007 - 8:54

Extra aandacht voor preventie, toezicht en handhaving

Apeldoorn

Een week lang is er in Apeldoorn extra aandacht voor preventie, toezicht en handhaving. Van 23 tot en met 27 april is namelijk de eerste Week van het Toezicht. Doelstelling van de week is een betere samenwerking tussen gemeentelijke bouw-, milieu-, brandweer- en horeca-inspecteurs en de marktmeesters. Door samen op inspectie te gaan kan het toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving verbeteren.

Tijdens de Week van het Toezicht vinden binnen de gemeente Apeldoorn zoveel mogelijk toezichtsactiviteiten plaats.

Iedere gemeente heeft preventieve taken (voorkomen van gevaren en risico’s), toezichthoudende taken (zorgen dat een burger of ondernemer zich houdt aan de geldende regels en voorschriften) en handhavende taken (juridisch optreden op het moment dat de geldende regels en voorschriften overtreden worden). Dat is nodig om de veiligheid in Apeldoorn te waarborgen.

De gemeente Apeldoorn werkt aan integrale handhaving. Dit betekent dat voor alle functies op het gebied van preventie, toezicht en handhaving concernbreed wordt samengewerkt.

Door deze aanpak vindt afstemming en samenwerking plaats tussen de betrokken gemeentelijke diensten, maar ook tussen de gemeente en externe partijen, zoals bijvoorbeeld de politie.

Een van de eerste samenwerkingsacties, die nu al enkele jaren succesvol is, is de Vliegende brigade. Deze groep van milieu-, horeca-, bouw- en brandweerinspecteurs inspecteert een keer per kwartaal in het weekend de horecagelegenheden.

Om dit ’samen optrekken’ nog meer te bevorderen start maandag 23 april de Week van het Toezicht. Toezichthouders lopen met reguliere controles van collega-toezichthouders van andere afdelingen mee om van elkaar te leren en eenvoudige signalen snel op te kunnen pakken.

Bij enkele controles gaan ook wethouders mee. Als de Week van de Toezicht succesvol verloopt, zal hier een vervolg aan gegeven worden.
Provincie:
Tag(s):