dinsdag, 11. december 2007 - 14:37

Extra controle op luxe-schoolverzuim

Ede

De gemeente Ede vindt de aanpak van ongeoorloofd schoolverzuim belangrijk. Rondom de schoolvakanties is er wel eens sprake van zogenaamd luxe-verzuim. Ouders halen hun kinderen dan iets eerder van school om op tijd op de vakantiebestemming zijn, of komen iets later terug omdat de vliegtickets goedkoper zijn.

Ook willen ouders, als zij geen toestemming krijgen van de directeur voor extra vakantieverlof, hun kinderen nog wel eens ziek melden. Dat noemen ze dan verdachte ziekmeldingen.

De afdeling leerplicht controleert de scholen dan ook op dit luxe-verzuim. Voor de zomervakantie en de herfstvakantie zijn er al steekproefsgewijs controles uitgevoerd en ook rond de kerstvakantie gebeurt dit weer.

Schooldirecteuren voelen zich over het algemeen gesteund door deze controles, omdat zij de ouders geen toestemming mogen geven voor dit verzuim. Schooldirecteuren zijn strafbaar als zij hun verzuimadministratie niet op orde hebben, of als er zaken niet kloppen met betrekking tot verleend verlof.

Wees dus gewaarschuwd… leerplicht controleert ook het schoolverzuim rond de kerstvakantie!
Provincie:
Tag(s):