dinsdag, 27. november 2007 - 20:39

Extra controles op motorcrossers in natuurgebieden

De provincie Drenthe, Staatsbosbeheer, Drents Landschap en de politie hebben gezamenlijk op drie locaties in de provincie gecontroleerd op illegale crossers. Zondag werden er vijf motorcrossers staande gehouden en hebben er zeven een bekeuring gekregen. De controle werd gedaan, omdat deze sport in toenemende mate illegaal in natuur- en stiltegebieden plaatsvindt.

Met opsporingsambtenaren van de diverse organisaties werden controles uitgevoerd in een bosgebied nabij Schoonloo, in het Ooster- en Westerzand te Havelte en in een bosgebied nabij De Kiel. De processen-verbaal hadden onder meer betrekking op de illegale betreding van natuur- en stiltegebieden en op verschillende gebreken aan de voertuigen. Daarnaast werden meerdere vergelijkbare overtredingen geconstateerd, maar deze crossers konden ontkomen. In de vervolgacties wordt stevig ingezet op deze groep crossers.

Motorcrossactiviteiten winnen de laatste jaren in Drenthe aan populariteit. Deze activiteiten worden niet op alle terreinen toegestaan. Crossen is schadelijk voor de natuur en levert vaak gevaarlijke en hinderlijke situaties op voor wandelaars en fietsers. Bovendien komen er veel klachten over crossers bij de provincie, gemeenten en natuurorganisaties.

De betrokken organisaties willen met een goed georganiseerde aanpak de illegale cross in Drenthe terugdringen. Komende periode wordt daarom op diverse momenten extra gecontroleerd. Om de controle zo effectief mogelijk uit te voeren, wordt deze in gezamenlijkheid uitgevoerd door politie Drenthe, Staatsbosbeheer, Drents Landschap en de provincie Drenthe.
Provincie:
Tag(s):