woensdag, 8. augustus 2007 - 11:30

Extra geld voor brede school, sport en cultuur

Den Haag

Staatssecretaris Bussemaker stelt vanaf 2008 extra geld beschikbaar voor meer samenhang tussen brede scholen, sport en cultuur. Hiermee wil zij, samen met staatssecretaris Dijksma van OCW, professionals inzetten die het beleid op deze terreinen op elkaar afstemmen en intensiveren. Dit heeft het ministerie van VWS woensdag bekendgemaakt.

Met het budget wil het kabinet:

het aantal brede scholen met sport- en cultuuraanbod uitbreiden

sportverenigingen inzetten voor onderwijs, naschoolse opvang en de wijk

een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen

jongeren tot 18 jaar vertrouwd maken met kunst en cultuur

2500 combinatiefuncties tussen (brede) scholen, sportverenigingen en culturele instellingen

Na Prinsjesdag 2007 wordt de hoogte en verdeling van het budget bekend. De impuls is in eerste instantie bedoeld voor de steden uit het Grotestedenbeleid (G-31). Hier horen ook de gemeenten met de veertig krachtwijken bij. In de jaren na 2008 kunnen meer gemeenten aanspraak maken op het budget.
Provincie:
Tag(s):