donderdag, 1. november 2007 - 10:41

Extra geld voor minder regels bedrijfsleven

Lelystad

Op woensdag 31 oktober heeft wethouder Lodder van Lelystad, uit handen van de voorzitter van de Kamer van Koophandel Flevoland de heer Nijhof, een rijksbijdrage ontvangen ter ondersteuning van deregulering voor het bedrijfsleven. Dit meldt de gemeente Lelystad op haar site.

Lelystad is net als vele andere gemeenten druk bezig te kijken waar regelgeving kan worden verminderd. Hiertoe is uitgebreid contact geweest met bedrijven, burgers en instellingen. De gemeente heeft intussen al 400 reacties binnen met opmerkingen en tips om bepaalde regels op te heffen of simpeler te maken.

Om bij het proces van deregulering extra ondersteuning te kunnen inhuren, heeft het ministerie van Financiën een stimuleringsregeling in het leven geroepen. De Flevolandse gemeenten hebben, als eerste in Nederland, gezamenlijk de bij deze regeling behorende voucher aangevraagd en toegekend gekregen. Dit op initiatief van de Kamer van Koophandel.

Deze voucher dekt 75% van de kosten van de inhuur van externen. Daarnaast heeft de Kamer van Koophandel toegezegd de overige 25% van de kosten voor hun rekening te nemen. Uiteindelijk is de inhuur voor de gemeente dus gratis.
Provincie:
Tag(s):