donderdag, 15. november 2007 - 10:05

Extra geld voor veiliger vervoer gevaarlijke stoffen

Eindhoven

De ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM trekken ruim 6 miljoen euro uit om de veiligheid van het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor in Zuid-Holland en het zuiden van Nederland te vergroten. De maatregelen bestaan bijvoorbeeld uit het verbeteren van seinen om roodlicht passages te voorkomen en voorzieningen voor brandweer en andere hulpverleners.

Dat is besloten in een overleg dat de ministers Eurlings en Cramer op 14 november hebben gehad met bestuurders uit Noord-Brabant, Limburg en Zuid-Holland. Daarnaast willen de ministeries afspraken maken met bedrijven die gevaarlijke stoffen laten vervoeren. Doel is dat de lading van de treinen zo wordt samengesteld dat de kans op een ontploffing na een ongeluk nog verder wordt verkleind.

Naast deze maatregelen voor de korte termijn hebben de ministers en bestuurders afspraken gemaakt over de middellange termijn (periode 2008-2009). Het gaat daarbij om de totstandkoming van het zogenoemde Basisnet Spoor waarbij wordt vastgelegd langs welke routes wel en langs welke geen gevaarlijke stoffen mogen worden vervoerd. De Brabantroute zal in dat kader zoveel mogelijk worden ontlast.
Provincie:
Tag(s):