vrijdag, 23. november 2007 - 11:42

Extra rattenvangers ingezet voor polder Mastenbroek

Zwolle

Het Waterschap Groot Salland zet extra mankracht in om de populatie muskusratten in de polder Mastenbroek in te perken. Sinds maandag 19 november versterken 12 bestrijders van collega-waterschappen het team Muskusrattenbestrijding van Groot Salland.

Met deze actie wil het waterschap door extra inzet van uren en de ervaring van muskusrattenvangers van andere waterschappen ook de ‘besmette’ polder Mastenbroek onder controle krijgen.

Het beleid ‘werken van schoon naar vuil’ van de afgelopen jaren werpt zijn vruchten af. Het Waterschap Groot Salland heeft de bestrijding van muskus- en beverratten in haar beheersgebied goed op orde. Helaas zijn er altijd plaatsen waar de muskusrat zich niet makkelijk laat wegvangen.

Vaak zijn dit ontoegankelijke (natuur)gebieden of veenweidegebieden, zoals de polder Mastenbroek. Hier ligt de oorzaak niet zozeer in de ontoegankelijkheid van het gebied, maar in de veelheid aan water, troebel water en waterplanten die het in grote delen van het jaar erg lastig maken om alle muskusratten op te sporen.

Voortplantingsdrift
Wanneer na intensief speuren en vangen een kleine populatie muskusratten is blijven zitten, ontstaat er binnen afzienbare tijd weer een grote populatie. Voor de beeldvorming; drie worpen per koppel per jaar van gemiddeld 6 jongen. Daarbij komt nog dat de eerste worp jongen binnen een jaar al weer geslachtsrijp zijn en zich ook weer voortplanten.

Accent op oude polder
In januari en februari van dit jaar heeft een soortgelijke grootschalige vangactie plaatsgevonden in de gebieden ten westen van de Olde Maten, tussen Hasselt en Zwartsluis en Mastenbroek rond de kerk. Nu ligt het accent echt op de oude polder.

De huidige vangactie wordt de komende drie weken gehouden, tot en met 7 december. Bestrijders van de waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en Regge en Dinkel versterken dan het Groot Salland-team.

Vernielzucht
De muskusrat is berucht om zijn vernielzucht en zijn haast ongeremde voortplantingsdrift. Daardoor is de bestrijding van de muskusrat in ons land zelfs bij wet geregeld. Hij vormt een regelrechte bedreiging voor onze dijken en andere waterwerken. De enorme aantallen maken dat probleem alleen maar groter.

Bestrijding
Bestrijding is noodzakelijk om de aantallen en de activiteiten van de muskusratten terug te dringen. De muskusrat is verzot op waterplanten, vooral op de onderste stengeldelen en wortels. Hele rietkragen vreet hij op. Gevolg is dat oevers gaan afkalven en inzakken, met alle dure herstelwerkzaamheden van dien. Ook veel landbouwgewassen hebben zijn interesse.
Provincie:
Tag(s):