dinsdag, 22. mei 2007 - 10:40

Extra subsidie opleidingscursus EHBO

Rhenen

Het gemeentebestuur van Rhenen verstrekt aan de EHBO-vereniging, afdeling Rhenen-Achterberg een eenmalige activiteitensubsidie van 500 euro. De subsidie zal worden gebruikt voor de opleidingscursus EHBO.

Jaarlijks geeft de EHBO-vereniging, afdeling Rhenen-Achterberg, de opleidingscursus EHBO. Ook jaarlijks krijgt men daarvoor een gemeentelijke subsidie. Mondeling heeft het bestuur van de EHBO-vereniging aangegeven dat de uitgaven om de cursus te kunnen geven niet meer gedekt worden door de baten. Om de cursisten niet te ontmoedigen, dat men elders de cursus zou moeten volgen in plaats van in de eigen gemeente Rhenen, is een extra subsidiebedrag van 500 euro toegekend.
Provincie:
Tag(s):