zaterdag, 16. juni 2007 - 10:19

Extra toezichthouders bij Henschotermeer

Woudenberg

Op aandringen van de provincie zijn er bij het Henschotermeer drie gediplomeerde badtoezichthouders aangesteld. Hiermee is er in voldoende mate toezicht op veiligheid van de zwemmers. Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied is verantwoordelijk voor het beheer van het Henschotermeer.

De reden voor het extra badtoezicht is gelegen in het feit dat het Henschotermeer, voorheen een zogeheten categorie D-zwemlocatie, inmiddels een categorie C-locatie is geworden. Een categorie C-zwemplaats is een locatie die is ingericht voor zwemmers, vaak gekoppeld aan een meer bedrijfsmatige exploitatie, zoals bij het Henschotermeer het geval is.

Bij de catergorie C worden eisen gesteld aan het toezicht op de zwemmers. Simpel gezegd: hoe meer voorzieningen, des te meer publiek je aantrekt, des te hoger zijn de veiligheidseisen. Met het aanstellen van de drie gediplomeerde badtoezichthouders wordt voldaan aan de veiligheidseisen passend bij het huidige gebruik van het Henschotermeer.
Provincie:
Tag(s):