vrijdag, 13. juli 2007 - 21:17

Extra treinritten tussen Wolvega en Leeuwarden

Vanaf 10 december 2007 gaat de NS op verzoek van de provincie extra stoptreinen rijden tussen Wolvega en Leeuwarden. In de ochtendspits vertrekt er om 8.03 uur een extra trein vanuit Wolvega naar Leeuwarden. In de avondspits gaat het in totaal om acht extra treinritten tussen Leeuwarden en Wolvega. Deze treinen vertrekken om 15.27 uur, 16.27 uur,17.27 uur en 18.27 uur vanuit Leeuwarden naar Wolvega en gaan om 16.03 uur, 17.03 uur, 18.03 uur en 19.03 uur weer terug.

De afspraak voor het rijden van deze extra treinritten is vooralsnog alleen van toepassing voor het dienstregelingjaar 2008. Als blijkt dat voldoende reizigers gebruik maken van de nieuw ingekochte ritten wordt bekeken of dit pakket structureel zal worden ingekocht. Kosten voor de inzet van de extra treinen in 2008 zijn € 177.000.

In het Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan 2006 heeft de provincie aangegeven zich in te willen zetten voor uitbreiding van het aantal treinen op het traject Steenwijk – Leeuwarden. De provincie heeft ervoor gekozen om de trein die om 7.47 uit Heerenveen vertrekt en om 8.08 uur in Leeuwarden aankomt te behouden. Dit is een belangrijke trein voor scholieren uit Heerenveen, Grou en Akkrum die om 8.30 uur in Leeuwarden op school moeten zijn.

Uit de gesprekken met de NS bleek dat extra inzet op het gehele traject tussen Leeuwarden en Steenwijk zonder extra infrastructuur niet mogelijk is. Vanwege de grote vraag naar extra ritten op het traject Wolvega – Leeuwarden is in eerste instantie ingezet op extra treinen op dit traject.
Provincie:
Tag(s):