donderdag, 14. juni 2007 - 7:24

Extra voorziening nodig voor Amsterdamse zwerfjongeren.

Amsterdam

In Amsterdam is behoefte aan 22 tot 29 extra voorzieningen voor de opvang en zorg van onder anderen zwerfjongeren, dak- en thuislozen en verslaafden.

Dat blijkt uit een inventarisatie van de gemeente. In de notitie ‘Realisering Opvangvoorzieningen 2007-2010’, die door het college van B&W is vastgesteld, staat beschreven hoeveel en welke zorgvoorzieningen er nodig zijn. De stadsdelen onderschrijven deze behoefte en doen voorstellen voor geschikte locaties en panden. Spreiding over de hele stad is daarbij het uitgangspunt.

Sinds 2002 is de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang met ongeveer 400 plaatsen uitgebreid. De komende vier jaar wordt de opvang verder verbeterd door uitbreiding van het aantal plaatsen, verbetering van de ketenaanpak en maatwerk bij het bieden van hulptrajecten. De beschikbaarheid van huisvesting voor de zorgvoorzieningen is een absolute voorwaarde om de zorg en opvang in Amsterdam te kunnen uitbreiden.

In Amsterdam is behoefte aan diverse soorten huisvesting:

· Eén instroomhuis voor maximaal veertig daklozen. Zij verblijven daar zo kort mogelijk en zo lang als noodzakelijk om een persoonlijk zorgplan op te stellen.

· Één locatie voor de eerste opvang van zwerfjongeren. In Amsterdam zijn er ongeveer 400 zwerfjongeren.

· Drie tot zes extra locaties voor beschermd wonen en acht tot twaalf locaties voor begeleid wonen van groepen.

· Drie extra geïntegreerde voorzieningen voor cliënten met ernstige verslavings- en/of psychische problematiek. Er komt aanbod van zorg, werk, wonen, inkomen, dagbesteding en beschermd gebruik.

· Eén locatie voor het Hulp- en Adviescentrum voor Prostituees.

· Vijf locaties voor advies- en steunpunten huiselijk geweld.

De realisatie van de zorgvoorzieningen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de centrale stad en de stadsdelen. De juiste zorg en woonbegeleiding voor cliënten en vermindering van overlast op straat zijn daarbij de uitgangspunten.
Provincie:
Tag(s):