dinsdag, 11. september 2007 - 8:47

Extra waterberging Winkelzeesche Watergang

De ruilverkavelingen mogen dan al weer jaren achter de rug zijn, het staartje volgt nog. Over een lengte van één kilometer wordt de Winkelzeesche Watergang tussen Sint Annaland en Stavenisse verbreed en tegelijkertijd voorzien van natuurvriendelijke oevers. Het verschil is nu nog goed te zien, de rechteroever heeft namelijk al een flauw talud. Nu komt de linkerkant aan de beurt.

De belangrijkste functie van een waterloop is het zorgen voor een goede doorstroming van het water. De Winkelzeesche Watergang is voor de afvoer van polderwater uit de kern van Sint Annaland naar gemaal De Noord een zeer belangrijke waterloop. Om te voorkomen dat watergan-gen bij hevige regenval overstromen is vaak een verbreding of verdieping van de waterloop noodzakelijk. Dit is goed te combineren met het natuurvriendelijker maken van de oever, het talud wordt flauwer en de oever hiermee breder. Natuurvriendelijke oevers zijn er niet alleen om meer water te bergen, maar ze verbinden ook natuurgebieden met elkaar en verbeteren de natuurwaarden van het landelijk gebied.

Natuurvriendelijke oevers kunnen ook een bijdrage leveren aan de waterkwaliteit. Sommige planten en dieren die in het oppervlaktewater voorkomen, hebben plaatsen nodig op de oever waarin zij bijvoorbeeld kunnen schuilen. Door de flauwe waterkant kunnen zij bovendien makke-lijker op de kant klimmen. Hoe meer de natuur zijn gang kan gaan, hoe beter de kwaliteit van het oppervlaktewater wordt. Het resultaat is gezond oppervlaktewater. En een natuurlijke uitstraling geeft voor de meeste mensen ook een veel prettiger beeld.

Het werk wordt uitgevoerd door de combinatie aannemingsbedrijf Reimerswaal bv, Feiter Groep en Scheepers bv en is over ongeveer twee weken klaar. De totale projectkosten bedragen € 150.000,-.
Provincie:
Tag(s):