woensdag, 5. september 2007 - 21:51

Extreem-rechtse jongeren veroordeeld voor brandstichting

Zwolle

De meervoudige strafkamer van de rechtbank Zwolle-Lelystad heeft op dinsdag 4 september 2007 een elftal jongeren met extreem-rechtse sympathieën veroordeeld tot (deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen in verband met betrokkenheid bij de gewelddadige inval in het voormalige Formidogebouw in Almere. Dit heeft de rechtbank Zwolle-Lelystad woensdag bekendgemaakt.

Vijf van hen zijn tevens veroordeeld voor twee pogingen tot brandstichting bij een Islamitische school en een synagoge in Almere, de beschadiging van een Islamitische supermarkt in Almere en een brandstichting in een kraakpand in Amsterdam.

De opgelegde vrijheidsstraffen zijn beduidend lager dan door de officier van justitie was geëist. Twee minderjarigen die deel uitmaakten van de groep zijn onder toepassing van het minderjarigenstrafrecht veroordeeld tot werkstraffen en een voorwaardelijke jeugddetentie. De officier van justitie had toepassing van het meerderjarigenstrafrecht verzocht.

De gehele groep werd van de tenlastegelegde brandstichting in het Formidopand vrijgesproken, omdat naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende bewijs voorhanden is voor een verband tussen enerzijds de oorzaak van de fatale brand en anderzijds de verklaring van een van de verdachten met betrekking tot het gooien van een brandende molotov-coctail in het pand.

Met name is uit technisch onderzoek niets gebleken van sporen die wijzen in de richting van het gebruik van een molotov-coctail, zoals flesresten op de bewuste plek. Door de officier van justitie was een poging tot brandstichting niet ten laste gelegd.
Provincie:
Tag(s):