vrijdag, 12. oktober 2007 - 20:44

Extremer weer biedt kansen en bedreigingen

Tilburg

De verandering van het klimaat zal in Tilburg leiden tot meer extremen in het weerbeeld en een gemiddelde temperatuurstijging van 1 tot 3 graden Celsius in 2050. Behalve overlast betekent dit ook mogelijkheden voor de toekomstige ontwikkeling van Tilburg. Voor zover bekend is Tilburg, in samenwerking met het Delftse adviesbureau BuildDesk, de
eerste gemeente in Nederland die de klimaatveranderingen in de wereld heeft doorvertaald naar de eigen regio.

Hoewel de verandering klein lijkt, kunnen de gevolgen vrij groot zijn. Overstromende riolering, ongevallen, meer files, hitte in gebouwen, smog, extra sterfte, opmars van de eikenprocessierups en een toenemend aantal uitstervende dier- en plantensoorten zijn mogelijke bedreigingen. Maar de klimaatverandering levert ook kansen voor toerisme en
door de zachtere winters wordt er minder gestookt en is er minder vorstverlet.

Donderdagavond vond een miniconferentie over klimaatveranderingen in Tilburg plaats in het hoofdkantoor van Interpolis. Onder leiding van wethouder Marieke Moorman spraken 60 vertegenwoordigers van ongeveer 30 organisaties uit de regio Tilburg over de gevolgen van de klimaatverandering. Resultaat was een eerste aanzet voor projecten die nu al van start kunnen gaan. Verandering van de energievoorziening, meer groen in de stad en een innovatieve aanpak van de verkeersinfrastructuur in de regio waren enkele suggesties waar
de komende maanden verder aan gewerkt wordt. Doel is om deze projecten medio 2008 te presenteren in een nieuw regionaal klimaatprogramma.
Provincie:
Tag(s):