vrijdag, 20. april 2007 - 21:18

FC Emmen en Jan van Dijk bereiken overeenstemming

Emmen

FC Emmen en Jan van Dijk hebben heden overeenstemming bereikt over beëindiging van het dienstverband met ingang van 1 mei 2007. Partijen hebben een regeling getroffen, afgesproken is dat er over de inhoud van deze regeling geen mededelingen worden gedaan.

De geplande arbitragezaak op maandag 23 april aanstaande zal hiermee komen te vervallen.
Provincie:
Tag(s):