dinsdag, 17. april 2007 - 10:35

Feestelijke opening decentrale waterzuivering

Sneek

De Decentrale Waterzuiveringsinstallatie aan Duizendblad in Sneek wordt officieel geopend door Commissaris van de Koningin drs. E.H.T.M. Nijpels en gedeputeerde P.A. Bijman. De Decentrale Waterzuivering in Duinterpen is een pilotproject van de Friese Wateralliantie, een organisatie die zich op innovatieve wijze bezig houdt met water en watertechnologie.

In de Friese Wateralliantie participeren de Landustrie Sneek, DMT-milieutechnologie Joure, Vitens, Wetterskip Fryslân, de Technische Universiteit Twente, de provincie Fryslân en de gemeente Sneek.Tegelijk met de gezamenlijke openingshandeling draagt gedeputeerde Bijman het voorzitterschap van de Friese Wateralliantie symbolisch over aan de Commissaris van de Koningin.

Via de Decentrale Waterzuivering aan Duizendblad wordt een deel van het huishoudelijk afvalwater in de wijk Duinterpen buiten de reguliere stroom afvalwater gehouden die naar de rioolwaterzuiveringstallatie gaat. Dit deel wordt dus apart gereinigd. Hiervoor wordt een vernieuwend procédé toegepast, dat water van een hoge kwaliteit oplevert. Het is in principe te hergebruiken voor irrigatiedoeleinden.

De Sneker Decentrale Waterzuivering is een proefproject, dat informatie moet opleveren over zaken als de kosten van exploitatie, de kwaliteit van het water en de toepasbaarheid. Daarom wordt het gereinigde water niet opnieuw gebruikt, maar geloosd op het oppervlaktewater.

De gemeente Sneek biedt onderdak aan de proef. Enerzijds omdat de gemeente het milieu een warm hart toedraagt, anderzijds omdat het gaat om een project waarbij een bedrijf uit de eigen gemeente betrokken is, namelijk Landustrie. Een voorwaarde voor het houden van de proef was dat er een gescheiden rioolstelsel aanwezig is. De gemeente Sneek heeft hiermee rekening gehouden bij de aanleg van de wijk.
Provincie:
Tag(s):