zaterdag, 16. juni 2007 - 9:44

Feestelijkheden Betuwelijn overschaduwd door acties

Barendrecht

Zaterdagmiddag rond 15.00 uur heeft Koningin Beatrix de Betuwelijn officieel geopend. Aan de spoorverbinding is meer dan tien jaar gewerkt. In Barendrecht gaf Hare Majesteit het startsein voor het eerste goederentransport tussen de Rotterdamse haven en Genua.

Naast de Koningin waren ook Minister van Verkeer Camiel Eurlings, de vice-president van de Europese Commissie Jacques Barrot en de Duitse staatssecretaris van Verkeer van Noordrijn-Westfalen Jörg Hennerkens aanwezig.

De feestelijkheden werden vanmiddag overschaduwd door acties van de milieubeweging Groenfront!. De milieubeweging protesteert al jaren tegen de komst van de Betuwelijn omdat zij vinden dat de spoorverbinding overbodig is en teveel natuur verloren is gegaan bij de aanleg. Zo’n 60 actievoerders hadden zich dan ook vastgeketend op de Betuwelijn waardoor de eerste trein, na de officiële openingshandeling, niet verder reed dan enkele tientallen meters.

De Betuweroute is het Nederlandse deel van een transeuropese spoorlijn, het Trans European Rail Freight Network (TERFN) die de havens van Rotterdam en Genua verbindt. De bouw van de Betuweroute heeft 7 jaar geduurd. De totale duur van het project is 15 jaar. De voorbereidingen, de inspraakrondes, de procedures namen zo’n 8 jaar in beslag.

In 1997 ging de eerste schep de grond in voor de 160 kilometer lange spoorlijn die grotendeels parallel aan de A15 loopt. Met 190 faunapassages, vijf tunnels en 160 km geluidsscherm is ruim 4,7 miljard euro gemoeid. Zes opeenvolgende ministers van Verkeer en Waterstaat hebben zich met de aanleg van de Betuwelijn bemoeid.

Resultaat is een spoorlijn die goed is ingepast in de omgeving en die gebouwd is naar de modernste opvattingen over veiligheid en vormgeving.

De Betuweroute is uitsluitend bestemd voor het goederenvervoer. De lijn is uitgerust met de modernste veiligheidssystemen. Zo zijn er in de 5 tunnels speciale sprinklerinstallaties aangebracht die ervoor zorgen dat bij brand de trein en de tunnel niet oververhit raken. Op de Betuweroute is het veiligheidssysteem ERTMS geïnstalleerd. Dit systeem wordt in heel Europa het standaard veiligheidssysteem.
Provincie:
Tag(s):