zaterdag, 13. oktober 2007 - 9:51

Ferd Crone nieuwe burgemeester Leeuwarden

Leeuwarden

De ministerraad heeft er op voorstel van minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mee ingestemd om de heer drs. F.J.M. (Ferd) Crone voor te dragen voor benoeming tot burgemeester van de gemeente Leeuwarden. De benoeming gaat in op 15 november 2007.

De heer Crone is 53 jaar en lid van de PvdA. Hij is vanaf 17 mei 1994 lid van de Tweede Kamer. Hij volgt de heer mr. dr. G.D. (Geert) Dales (VVD) op, die per 15 juli 2007 voorzitter is geworden van het college van bestuur van de Hogeschool InHolland.
Provincie:
Tag(s):