dinsdag, 4. september 2007 - 16:14

Financiële bijdrage voor Middag-Humsterland

Zuidhorn

De gemeente Zuidhorn betaalt mee aan de kosten voor het maken van een televisiedocumentaire voor het Nationaal Landschap. Daarnaast draagt de gemeente bij aan een onderzoek naar de mogelijkheid voor het verstrekken van vergoedingen aan agrariërs in het Nationaal landschap Middag Humsterland. Het gaat daarbij om vergoedingen voor kosten die de agrariërs maken voor het onderhouden en in stand houden van waardevolle landschapselementen.

Deze zomer zijn opnamen gemaakt voor een televisiedocumentaire over het Nationaal-Landschap Middag-Humsterland. Het gaat om een aflevering in een serie over de twintig Nationale Landschap­pen. De serie wordt door de NCRV uitgezonden en moet bijdragen aan een grotere bekendheid van de nationale landschappen. Naar verwachting komt de documentaire over Middag Humsterland in het voorjaar van 2008 op televisie.

Waardevolle landschappelijke elementen in het Nationaal landschap, zoals sloten en reliëf, staan door de schaalvergroting van de landbouw onder druk. Een op maat gemaakt systeem van ‘diensten’ voor landschapsbeheer door boeren, met bijbehorende vergoedingen, kan het behoud van land­schappelijke elementen ten goede komen.

Landschapsbeheer Groningen heeft opdracht gekregen een op het gebied toegesneden stelsel van beheerpakketten te ontwerpen. Ook gaat deze organisatie alle landschapselementen in het gebied langs om hun huidige toestand vast te leggen. Het systeem moet voldoen aan EG-regels en gebruiks­klaar zijn, zodat er – zodra er geld is - direct kan worden gestart.
Provincie:
Tag(s):