woensdag, 12. september 2007 - 22:14

Financieel akkoord Overijssel met Rijk

Overijssel

De gezamenlijke provincies, vertegenwoordigd in het IPO, Interprovinciaal Overleg, hebben een akkoord bereikt over het inzetten van provinciale middelen voor de rijksbegroting. Dit heeft de Provincie Overijssel woensdag bekendgemaakt.

In het Coalitieakkoord van het Kabinet was afgesproken provinciale vermogens af te romen naar het Rijk. IPO en Kabinet zijn nu overeengekomen dat die afroming niet plaatsvindt, maar dat de middelen worden ingezet op rijksprojecten in de provincies.

Het gaat om infrastructuurprojecten uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport en om het Investeringsbudget Landelijk Gebied, die op de Rijksbegroting staan. Een gemengde commissie gaat het komende half jaar voorstellen ontwikkelen voor de decentralisatie van taken van Rijk naar provincies.

Voor Overijssel gaat het in totaal om 20 miljoen euro voor het komende jaar; 10 miljoen euro voor de N35 en nog eens 10 miljoen voor het Investeringsbudget Landelijk Gebied. Zo wordt Overijssels geld geïnvesteerd in rijksprojecten in Overijssel.
Provincie:
Tag(s):