dinsdag, 19. juni 2007 - 23:24

Flevoland draagt bij aan kracht Randstad

Lelystad

Flevoland draagt goed bij aan de concurrentiekracht van de Randstad. Bijvoorbeeld de jonge bevolkingsopbouw van Flevoland zorgt ervoor dat ook op de lange termijn een behoorlijke voorraad arbeidspotentieel aanwezig is. De arbeidsparticipatie in Flevoland is hoog en de werkgelegenheid groeit harder dan het Nederlandse gemiddelde. Zo concludeert het samenwerkingsverband Regio Randstad in de publicatie ‘Randstadmonitor 2006�.

Randstad Holland heeft van 2002-2006 aan concurrentiekracht ingeboet. Onder andere op opleidingsniveau en uitgaven Research & Development scoort Randstad Holland onder het Europees gemiddelde.’. Flevoland, als vierde Randstad provincie, heeft een belangrijke bijdrage te leveren aan de economische kracht van de regio.

Op een aantal punten liggen voor Flevoland kansen. Het nieuwe provinciale bestuur heeft voor de komende vier jaar het Hoofdlijnenakkoord 2007-2011 ‘Flevoland: dynamiek in balans’ opgesteld. De daarin aangekondigde forse impuls van de economie moet in de komende vier jaar leiden tot een groei met 25.000 banen. Concreet wordt extra ingezet langs drie lijnen:
• Aantrekken van bedrijven en (semi-)overheidsinstellingen van buiten de provincie
• Het maximaal faciliteren van de aanwezige bedrijven (o.a. innovatiestimulering)
• Het stimuleren van startend ondernemerschap

Flevoland heeft verschillende ijzers in het vuur. Luchthaven Lelystad, planning bedrijventerreinen, Investeringsprogramma Flevoland-Almere (IFA) en Noordelijk Flevoland zijn hier voorbeelden van. Tenslotte is het de taak van de provincie om middelen uit de nieuwe Europese programma’s en andere financiële bronnen (Pieken in de Delta van het ministerie van Economische Zaken en het Fonds Economische Structuurversterking) optimaal te benutten.

Andries Greiner: “De publicatie ‘Randstadmonitor 2006’ geeft weer eens aan dat er voor Flevoland een behoorlijke taak in het verschiet ligt. We doen het goed, maar we kunnen en moeten nog meer bijdragen aan de internationale concurrentiekracht van de Randstad. Het Hoofdlijnenakkoord geeft concreet weer hoe wij dit de komende vier jaar gaan oppakken�.
Provincie:
Tag(s):