woensdag, 18. april 2007 - 19:56

Formateur stopt coalitie-besprekingen met PvdA een VVD

Middelburg

Formateur mr.drs.A.J.G. Poppelaars(CDA) heeft dinsdagavond om 21.00 uur de coalitieonderhandelingen met PvdA en VVD voor de vorming van een nieuw Zeeuws college van GS van CDA, PvdA, VVD en SGP afgebroken. Het breekpunt in de onderhandelingen is de verdeling van kernportefeuilles. PvdA een VVD zijn gezamenlijk van mening dat met name CDA geen economische portefeuilles moet beheren. Hierop heeft de formateur de conclusie getrokken dan verdere besprekingen met PvdA en VVD geen zin hebben.

Woensdagmiddag starten verkennende gesprekken met SGP, Christen Unie en Groen Links. Donderdag moet aan het eind van de middag duidelijk zijn of de formateur er nog in slaagt om op 27 april aan Provinciale Staten een nieuwe coalitie en een collegeprogramma te presenteren.

De formatiebesprekingen zijn gestart op basis van het advies van informateur Verbree, om samen met CDA, PvdA, VVD en SGP een college te vormen. Deze partijen hebben samen 27 zetels. CDA, SGP, GL en CU hebben de kleinst mogelijke meerderheid van 20 zetels.

Op maandag 16 april hebben de collegeonderhandelaars van de brede coalitie bestaande uit CDA, PvdA, VVD en SGP, nagenoeg een akkoord bereikt over de inhoudelijke koers van het nieuw te vormen college. Alleen de financiële paragraaf ontbrak nog. De formateur heeft intussen ook persoonlijke gesprekken gevoerd over een mogelijke portefeuilleverdeling. Op basis van deze gesprekken heeft hij gisteren een voorstel voor de portefeuilleverdeling gedaan. Hierover kon geen overeenstemming worden bereikt, zodat de breuk onvermijdelijk werd.

Dinsdag bleek dat PvdA en VVD al samen overeenstemming hebben bereikt over de verde-ling van de verschillende portefeuilles. VVD: Zeeland Seaports, landbouw en visserij. PvdA overige economische portefeuilles, cultuur en sport. Daarnaast vindt PvdA dat natuurpakket Westerschelde en openbaar vervoer onderdeel van de portefeuille van het CDA moeten worden.

SGP opteert voor de huidige portefeuille aangevuld met medische zorg. CDA is bereid om een aantal onderdelen uit de infrastructuurportefeuille over te hevelen naar de Commissaris van de Koningin, alsmede de portefeuille ruimtelijke ordening te ruilen met recreatie en toerisme. Daarnaast wil het CDA een projectgedeputeerde leveren voor Zeeland Seaports (db) die ook belast wordt met de verzelfstandiging van dit havenbedrijf.
Provincie:
Tag(s):