dinsdag, 19. juni 2007 - 16:57

Forse daling aantal niet-werkende werkzoekenden

Amsterdam

In mei 2007 is het aantal niet-werkende werkzoekenden met 13.500 (-2,6%) gedaald tot 512.907. Dit is 6,9% van de beroepsbevolking. Met name het aantal werkzoekenden op vmbo- en mbo/havo/vwo-niveau nam sterk af. Het daling was in absolute zin het grootst bij de opleidingsniveaus vmbo (-4.519) en mbo/havo/vwo (-5.532). Tezamen waren zij goed voor 75% van de totale afname in mei. Dit is ook het beeld van het afgelopen jaar.

Werkzoekenden met maximaal basisonderwijs profiteerden minder. De daling was hier 1.311 (-1,0%). Ruim 32% van de beroepsbevolking met maximaal basisonderwijs is werkzoekend. Voor opleidingsniveau vmbo is dit percentage 11,2%, voor hbo en wo respectievelijk 3,5% en 2,3%.

Bij CWI werden in de periode januari t/m mei 2007 ruim 127.000 vacatures ingediend. Vooral door de sectoren openbaar bestuur (+39%) en gezondheid en welzijn (+18%) werden meer vacatures gemeld dan in dezelfde periode vorig jaar. CWI verleende 9.320 ontslagvergunningen in de maanden januari t/m mei 2007, dat is bijna de helft minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De verleende ontslagvergunningen om
bedrijfseconomische redenen namen het sterkst af.
Categorie:
Tag(s):