woensdag, 25. april 2007 - 19:29

Forse daling verkeersdoden in Overijssel

Zwolle

In Overijssel is het aantal verkeersdoden in 2006 flink afgenomen ten opzichte van 2005. Er vielen in 2006 56 verkeersdoden in Overijssel. In 2005 waren dit er nog 67. Dit is een afname van 16 procent. Niet alleen het aantal verkeersdoden daalde, maar ook het aantal ziekenhuisgewonden in Overijssel is in 2006 afgenomen. In 2006 zijn er in Overijssel 764 ziekenhuisgewonden geregistreerd ten opzichte van 851 in het jaar ervoor, een afname van 10 procent.

Vooral in West-Overijssel is een sterke verbetering van de verkeersveiligheid zichtbaar. Hier daalt het aantal verkeersdoden van 34 in 2005 naar 21 in 2006, een daling van 38 procent. In de regio Twente ligt het aantal verkeersdoden in 2006 op 35 en dat zijn er 2 meer dan in het jaar ervoor (stijging van 6 procent). Het aantal ziekenhuisgewonden is zowel in West-Overijssel als in Twente flink gedaald. In West-Overijssel zijn er in 2006 323 mensen voor behandeling in het ziekenhuis opgenomen. Dit zijn er 40 minder dan in 2005, toen het aantal op 363 lag. In Twente ligt het aantal ziekenhuisgewonden in 2006 op 441 ten opzichte van 488 in 2005, een daling van 10 procent.

De cijfers zijn opnieuw een goede steun in de rug voor het verkeersveiligheidsbeleid dat in Overijssel wordt gevoerd op het gebied van aanpassingen in de infrastructuur, handhaving en voorlichting en educatie. De provincie Overijssel, Regio Twente, het Regionaal Orgaan voor de verkeersveiligheid in Overijssel (ROVO), Veilig Verkeer Nederland, de gemeenten, politie en anderen werken hierbij nauw samen.
Provincie:
Tag(s):