donderdag, 10. mei 2007 - 10:54

Forse daling werkloosheid, minder mensen in bijstand

Breda

Forse daling van de werkloosheid, minder mensen in de bijstand, tevreden klanten en een goed werkende Sociale Dienst in vergelijking met andere steden. Sociale Zaken van de gemeente Breda kijkt terug op een gunstig 2006 met positieve ontwikkelingen op het terrein van werk en inkomen. De gemeente verwacht dat de verbeteringen zullen doorzetten, maar houdt vast aan haar aandacht voor speciale groepen.

Breda telde eind 2006 minder dan 7.000 werklozen. Dat komt neer op een daling van maar liefst 21%, oftewel 1.800 personen ten opzichte van 2005. Het aantal werkloze jongeren tot 23 jaar daalde met 33%. Ook was er in 2006 een sterke vermindering van het aantal werkloze vrouwen, dat terugliep met 825 personen. Het gaat dan vooral om vrouwen onder de 40 jaar.

Landelijk gezien hoort Breda met een daling van 8% bij de top 5 gemeenten van grootste dalers van het totale WWB bestand (alle personen tot 65 jaar), dus alle mensen die een beroep doen op een bijstandsuitkering. Het aantal bijstandgerechtigden is in 2006 met 8% gedaald tot 3.757 personen. Vooral het aantal jongeren met een bijstandsuitkering daalde (21%) en het aantal allochtone bijstandsgerechtigden nam sterk af (13%). De afname was het minst onder ouderen en langdurig werklozen.
Provincie:
Tag(s):