maandag, 10. september 2007 - 13:24

Forse groei sierteelt zet door, omzet stijgt naar 7,5 miljard

Amsterdam

De internationale vraag naar bloemen en planten blijft de komende jaren fors groeien. Bloemenbureau Holland verwacht dat de komende tien jaar 36 procent meer snijbloemen via Nederland worden verkocht. Voor potplanten ligt de afzetprognose zelfs op 46 procent. Daarmee vertegenwoordigt de bloemisterijsector in 2016 een waarde van 7,5 miljard euro, die voor negentig procent met export wordt gerealiseerd.

Met de verwachte groei verstevigt de Nederlandse sierteeltsector zijn prominente positie voor snijbloemen in Europa tot een marktaandeel van 63,4 procent. Ruim de helft van de groei wordt op meer dan 800 kilometer van Nederland gerealiseerd in een toenemend aantal landen dat niet tot de eurozone behoort. Dat maakt de sector gevoeliger voor verkeerscongestie en valutaschommelingen.

In de komende jaren verliest Duitsland zijn koppositie als bloemenexportmarkt aan Verenigd Koninkrijk. Nu nog gaat 23 procent van alle snijbloemen naar Duitsland. Dat aandeel slinkt in tien jaar tot 18 procent. Met Engeland zijn Frankrijk, Rusland, Spanje en Polen de komende jaren de belangrijke groeimarkten. Het belang van Europa (incl. Rusland) voor de Nederlandse sierteeltsector neemt verder toe.

Supermarkten gaan de komende jaren een steeds grotere rol spelen als afzetkanaal van snijbloemen. Terwijl potplanten een grotere rol spelen voor bouwmarken en tuincentra. Hun groei gaat ten koste van de professionele bloemenvakhandel, voor wie het marktaandeel daalt naar 47 procent. Het Bloemenbureau verwacht dat hun aantal afneemt en dat de overblijvers zich verder zullen specialiseren om te kunnen profiteren van een absolute groei van 33 procent die zich voor dit afzetkanaal aftekent. Minder bloemisten zullen in z'n totaliteit dus meer gaan verkopen.
Categorie:
Tag(s):