woensdag, 25. juli 2007 - 11:35

Forse toename voorraad bedrijventerreinen in Flevoland

Voor de periode tot 2015 zijn in Flevoland circa twintig plannen voor nieuwe bedrijventerreinen in ontwikkeling. Verspreid over alle gemeenten gaat het om ruim 1.000 ha. Op korte en middellange termijn is er bijna 700 ha. bedrijventerrein beschikbaar.

Dit blijkt uit de jaarlijkse, provinciale inventarisatie van uitgifte en ontwikkeling van kantoorlocaties en bedrijventerreinen in de provincie Flevoland.

Met de huidige economische groei in Flevoland is het van belang voldoende faciliteiten te creëren zodat de groei van de economie niet gehinderd wordt door een tekort aan ruimte voor economische activiteiten. Met een toename van 100 hectare bedrijventerrein in 2006 is er ruim voldoende voorraad aanwezig voor de uitbreiding van bestaande bedrijven en de komst van nieuwe bedrijven.

Alle typen bedrijventerreinen zijn in Flevoland direct beschikbaar. Alle gemeenten beschikken over gemengde bedrijventerreinen. De meeste grond voor industrie is direct beschikbaar in Almere, Zeewolde en Lelystad. Locaties op hoogwaardige bedrijvenparken zijn alleen direct te verkrijgen in Noordoostpolder en Zeewolde. In de gemeenten Almere en Lelystad is grond direct beschikbaar op de distributieparken.

Verder valt op dat de hoge banengroei van het afgelopen jaar niet gepaard gaat met een toename van de uitgifte van grond. Het kan zijn dat bedrijven nog ruimte hebben om de eerste groei van arbeidsplaatsen in de huidige accommodatie op te vangen. Ook is mogelijk dat veel groei van de werkgelegenheid komt van kleine starters aan huis. De behoefte aan meer ruimte is hierdoor nog relatief laag. Wanneer de groei van de economie aanhoudt, zal hier op den duur verandering in komen.
Provincie:
Tag(s):