dinsdag, 10. juli 2007 - 11:48

Fort wordt Nationaal Liniecentrum

Bunnik

Provincie Utrecht, de Liniecommissie, Staatsbosbeheer en gemeente Bunnik zijn het met elkaar eens: Fort bij Vechten moet een recreatief en cultureel centrum worden met daarin gevestigd een nationaal liniecentrum. De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een belangrijk onderdeel van ons culturele erfgoed, een landschappelijke parel die behouden moet worden en vooral voor ieder toegankelijk wordt. Het Kabinet heeft vorige week de Nieuwe Hollandse Waterlinie als een van de projecten geselecteerd die geld krijgt uit de Nota Ruimte. Daarmee krijgt de waterlinie ook de landelijke de status die zij verdient.

In dit kader krijgt ook Fort bij Vechten een nieuwe functie: die van pleisterplaats en Nationaal Liniecentrum. De centrale ligging, haar functie als een van de belangrijkste forten in de linie én het feit dat de linie juist op die plek kruist met de oude Romeinse grens, de Limes, maakt dat Vechten een optimale locatie is voor een nationaal centrum waar veel bezoekers terecht kunnen. In opdracht van de stuurgroep waarin de vier partijen samenwerken heeft een architectenbureau een Masterplan gepresenteerd met een mix van behoud en ontwikkeling van natuur en ecologie en daarnaast behoud en ontwikkeling van de monumentale en cultuurhistorische kenmerken. Ook is een voorstel gedaan voor praktische zaken als parkeergelegenheid en commerciële exploitatie ter ondersteuning van de publieke functie, die natuurlijk voorop staat.

Provincie, gemeente Bunnik, Staatsbosbeheer en de Nationale Liniecommissie tekenden op 4 juli op het fort een intentieverklaring. Gedeputeerde cultuur, mw. A.H. Raven: “we gaan ervoor - samen met marktpartijen - om van het fort iets moois te maken: een fort met een nationaal centrum, voor ieder toegankelijke, een prachtige locatie waar de waterlinie tot leven komt.�
Provincie:
Tag(s):