zaterdag, 24. november 2007 - 11:39

Frans Bannincq Penning voor Jack Cohen

Amsterdam

Loco-burgemeester Lodewijk Asscher van Amsterdam heeft vrijdag 23 november de Frans Bannincq Cocq Penning uitgereikt aan Jack Cohen. De Frans Bannincq Cocq Penning wordt gegeven aan diegenen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam, gedurende een periode van ten minste tien jaren.

Cohen werd in maart 1985 benoemd tot secretaris van de NV Zeedijk en werd in 2001 directeur. Daarnaast vervult hij tal van functies die de economische en maatschappelijke positie van Amsterdam versterken. Van 1967 tot 2007 was hij lid van het bestuur van de Vereniging Amsterdam City. Hij was voorzitter van de werkgroep veiligheid van het Wijkcentrum d’Oude Stad en van de stuurgroep Economisch Herstel Zeedijk.

Hij was initiatiefnemer in 1989 en is tot op heden bestuurslid van de Buurtontwikkelingsmaatschappij.
In 1999 was hij mede-oprichter en tot op heden lid van het Binnenstadsberaad. Hij is in de afgelopen jaren veel geprezen door zijn inspanningen voor het bevorderen van de leefbaarheid en veiligheid in de binnenstad van Amsterdam. De IJprijs heeft hij eerder al ontvangen.
Provincie:
Tag(s):