maandag, 21. mei 2007 - 16:29

Fries woonwerkverkeer verruilt auto een maand lang voor fiets

Friesland

Bijna honderd werknemers van De Friesland Zorgverzekeraar , Politie Fryslân en Provincie Fryslân verruilen vanaf vandaag hun auto een maand lang voor de fiets om van en naar hun werk te gaan. In het kader van de campagne Fiets het verschil vormen zij binnen hun organisatie drie teams die strijden om de meeste gefietste kilometers. Daarmee zamelen ze tegelijkertijd geld in voor een goed doel, want supporters sponsoren iedere gefietste kilometer met een geldbedrag. De fietsers worden gecoacht door negen teamcaptains die de afgelopen weken een promotiecampagne hebben gevoerd om zoveel mogelijk mensen voor hun team te werven. Hun promotiematerialen en de campagne Fiets het verschil zijn mogelijk gemaakt door de provincies Fryslân, Drenthe en Groningen.

Uit onderzoek dat in 2005 is uitgevoerd door Provincie Fryslân blijkt dat slechts een kwart van de werkende mensen geregeld op de fiets naar het werk gaat. Dit ondanks de vele voordelen van fietsen, zoals een betere conditie, goed voor de lijn, tijdwinst op korte trajecten, minder kosten en minder belasting van het milieu. Met de fietscampagne willen de provincies Fryslân, Drenthe en Groningen duidelijk maken dat de fiets geen tijdrovend vervoersmiddel is, maar een slim, goedkoop, tijdbesparend en verantwoord middel om aan je broodnodige beweging te komen en aan je conditie te werken. Zij willen met de verhalen van de fietsers op www.fietshetverschil.nl alle werknemers die niet of nauwelijks op de fiets naar het werk komen, stimuleren om dat toch te doen.

Onder leiding van een ervaren fietser moet ieder team in de periode 21 mei tot 21 juni zoveel mogelijk kilometers bij elkaar fietsen. De deelnemers kunnen met iedere gefietste kilometer geld inzamelen voor een goed doel door zich te laten sponsoren door collega’s, familie en vrienden. Al voor de start van de fietsmaand vandaag is een bedrag van bijna 1200 euro toegezegd aan de fietsers. Behalve de drie Friese organisaties die vanaf vandaag fietsen, zullen in het najaar ook deelnemers uit Drenthe en Groningen op de fiets stappen.

De teams van de provincie Fryslân steunen De Skoar (Stichting Talant) en het collegegeld van een Tanzaniaanse student aan het Wildlife College Mweka. Provincie Fryslân verdubbelt het sponsorbedrag dat de teams binnen halen tot maximaal € 500,- per team. De provincie vindt gezondheid en werk een belangrijk thema binnen de organisatie en wil activiteiten die hier een positieve bijdrage aan leveren stimuleren. Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de uitbreiding en verbetering van het fietsroutenetwerk in de provincie en ook de komende jaren gaat dat nog door. Bovendien is fietsen niet alleen goed voor de gezondheid, maar ook voor het milieu en het bestrijden van files.

De teams van De Friesland Zorgverzekeraar fietsen voor Reumafonds, KWF Kankerbestrijding en Diabetes Fonds. De goede doelen zijn door de medewerkers zelf gekozen. Het is een bewuste keuze om drie verschillende goede doelen te steunen, om de onderlinge competitie te vergroten om zo meer geld bij elkaar te fietsen. Om de teams nog meer te stimuleren verdubbelt De Friesland het sponsorbedrag van het team dat het meeste sponsorgeld opbrengt tot een maximum van € 500,-.
Het streven van de actie Fiets het verschil sluit goed aan bij het streven van De Friesland om de medewerkers uit de auto op de fiets te krijgen. De Friesland stimuleert dit al met Trappers, een spaarsysteem waarbij mensen die op de fiets naar het werk komen beloond worden. Maar de actie sluit ook aan bij het streven van De Friesland om de gezondheid van haar medewerkers en verzekerden te bevorderen. Door op een gezonde manier te bewegen voelen mensen zich fitter en bouwen meer weerstand op. Daarnaast voelt De Friesland zich maatschappelijk betrokken bij de kwaliteit van het milieu en het toegankelijk houden van de toegangswegen van de stad Leeuwarden. De Friesland wil met dit project een extra impuls geven aan fietsgedrag van eigen medewerkers.

Politie Fryslân werkt met behulp van het programma Fit en Gezond aan fitte en gezonde medewerkers. De organisatie doet mee aan de actie om medewerkers te laten zien dat ze op eenvoudige wijze aan hun conditie kunnen werken door op de fiets van en naar het werk te gaan. De politieteams zamelen geld in voor het salarisdonatieprogramma van politie Fryslân Blik op de Wereld. In dit project worden kleinschalige initiatieven in Uganda en Peru ondersteund.

Iedereen kan de campagne en een of meerdere van de goede doelen steunen. Mensen die daarin geïnteresseerd zijn, vinden op de website www.fietshetverschil.nl meer informatie over de campagne en alle teams en hun captains van de drie deelnemende organisaties.
Provincie:
Tag(s):