woensdag, 11. april 2007 - 10:48

Friese hogescholen als topspelers

Leeuwarden

De Friese hogescholen CHN, NHL en Van Hall Larenstein, de gemeente Leeuwarden en de Provincie Fryslân willen nauw samenwerken om de Friese vestigingen voor hoger onderwijs (inter)nationaal topspelers te laten zijn.

Daarvoor wordt nadrukkelijk aansluiting gezocht bij het bedrijfsleven. Het hoger onderwijs zet zijn expertise op het gebied van kennis en onderzoek in, het bedrijfsleven zijn innovatieve kracht en netwerken. Dit alles onder het thema “kennis plus kunde is kassa�.

Dit gezamenlijke streven wordt verwoord in het rapport “kennis en innovatie als motor�, dat in opdracht van de vijf partners is opgesteld door Consulting Group Berenschot en vandaag is gepresenteerd. Het rapport beschrijft een globaal ontwerp voor de kennisinfrastructuur in Fryslân tot 2015.
Provincie:
Tag(s):