vrijdag, 9. november 2007 - 9:34

Frisse lucht op school

Renkum

Op dinsdag 13 november onderzoekt Hulpverlening Gelderland Midden (HGM) in het kader van het project ‘Frisse lucht op school’ het binnenklimaat van de Vita Vera school in Renkum. Aan het eind van de dag ontvangt de school, uit handen van wethouder Nico Peek van Onderwijs, een certificaat voor deelname aan het project.

‘Frisse lucht op school’ is een project van de Gelderse GGD’en en heeft als doel het verbeteren van de ventilatie in basisscholen door adviezen te geven aan leerkrachten over hoe het klaslokaal zo goed mogelijk te ventileren. De lucht in de klaslokalen is namelijk in de meeste gevallen niet fris genoeg. Dit leidt tot gezondheidsklachten zoals hoofdpijn, dufheid en benauwdheid. Bovendien kunnen leerlingen en leerkrachten zich minder goed concentreren waardoor de leerprestaties achteruit gaan. Door een verbetering in het ventilatiegedrag van leerkrachten wordt de lucht in de klaslokalen aanzienlijk frisser.

Tijdens de onderzoeksdag is een medewerker van HGM aanwezig op de school. Deze inventariseert de ventilatiemogelijkheden per lokaal en kijkt ook naar andere binnenmilieu aspecten zoals stof en temperatuur. Per lokaal wordt een ventilatieadvies op maat opgesteld.

Gedurende de onderzoeksdag wordt in één lokaal de mate van ventilatie gevolgd door een meting. Deze meting, plus het advies wordt op het eind van de dag gepresenteerd aan de directie en leerkrachten. Ieder lokaal krijgt een ventilatiekaart met het ventilatie-advies-op-maat. De school krijgt een rapportage van het onderzoek, een ventilatiesignaalmeter en een lespakket voor de midden- en bovenbouw.
Provincie:
Tag(s):