donderdag, 16. augustus 2007 - 10:01

Funderingen verdedigingstoren kasteel gevonden

Utrecht

Op het bouwterrein Vredenburg zijn archeologen bezig met het opgraven van de funderingen van de noordoostelijke hoektoren van kasteel Vredenburg. De resten van deze toren liggen dicht onder het huidige straatniveau en zijn uitstekend bewaard gebleven. Voor het eerst sinds bijna 500 jaar is de immense binnenruimte van de toren zichtbaar. Een deel van de noordoost toren en de oostmuur van het kasteel worden ingepast in de nieuwbouw en blijven dus voor iedereen zichtbaar.

Kasteel Vredenburg is een wettelijk beschermd monument en mag in principe niet door bouwwerkzaamheden worden aangetast. De archeologen brengen de toren nu tot in detail in kaart, zodat de ontwerpers van de ondergrondse infrastructuur rekening kunnen houden met de ligging van de toren en hun plannen hierop kunnen aanpassen.

Kasteel Vredenburg is in 1529-1532 in opdracht van keizer Karel V gebouwd om de Utrechtse bevolking onder de duim te houden. Om voldoende ruimte voor de bouw van het immense kasteel te hebben, moesten verscheidene bestaande gebouwen het veld ruimen. De broeders van de orde van het Hospitaal van St.-Jan in Jeruzalem (ook wel Johannieters genoemd) dienden – met achterlating van veel van hun spullen - te verhuizen naar het Karmelietenklooster aan de Lange Nieuwstraat, dat sindsdien bekend staat als het Catharijneconvent.

Verder werd een deel van de omliggende woonhuizen opgekocht en afgebroken ten behoeve van de aanleg van de kasteelgracht en het verkrijgen van een vrij schootsveld. Hoe indrukwekkend het voor die tijd zeer moderne kasteel ook geweest mag zijn, lang heeft het niet bestaan. In 1577 viel het na een grimmige belegering in handen van de burgerij, waarna het gehate bouwwerk tot op de grond toe werd afgebroken. Het puin van het kasteel werd in de gracht gegooid, die hierdoor werd gedempt. Alleen de westmuur van het kasteel werd gespaard en bleef tot het einde van de 19e eeuw functioneren als deel van de stadsommuring.
Provincie:
Tag(s):