donderdag, 14. juni 2007 - 10:12

Fusie tussen Eureko en Agis

Utrecht

Eureko en Agis Zorgverzekeringen hebben overeenstemming bereikt om door middel van een fusie te komen tot een bundeling van hun zorgverzekeringsactiviteiten. Het streven is de fusie vóór het einde van dit jaar af te ronden. Door deze fusie ontstaat de grootste zorgverzekeraarscombinatie van Nederland met in totaal 4,7 miljoen verzekerden.

Agis wordt per fusiedatum een autonoom bedrijfsonderdeel binnen Achmea, het Nederlandse bedrijf van Eureko; zowel het merk als de organisatie Agis blijft bestaan. De fusie heeft geen gevolgen voor de werkgelegenheid.

Achmea en Agis verwachten door de fusie beter te kunnen inspelen op de behoeften en wensen van hun klanten. Bestuursvoorzitter Maarten Dijkshoorn van Eureko licht toe:'Samen kunnen we werken aan een duurzame zorgsector, waar zorg van hoge kwaliteit voor een betaalbare
prijs aan iedereen wordt geleverd. Ook schaalgrootte en volumedichtheid spelen in een liberaliserende zorgmarkt een belangrijke rol. Enerzijds voor het vergroten van de inkoopkracht en anderzijds om minder gevoelig te worden voor het systeem van normuitkeringen en verevening in de basisverzekering.'
Categorie:
Tag(s):