dinsdag, 30. oktober 2007 - 16:03

Fusie van Abcoude, Breukelen, Loenen en De Ronde Venen

Utrecht

Abcoude, Breukelen, Loenen en de Ronde Venen gaan met ingang van 1 januari 2010 samen één nieuwe Groene Hartgemeente (66.000 inwoners) vormen tussen de stedelijke regio’s van Amsterdam en Utrecht. Dat is het voorstel van het college van Gedeputeerde Staten na een zorgvuldige procedure waarin het draagvlak voor gemeentelijke herindeling in het Vecht- en Plassengebied is afgewogen.

De positie van Maarssen als zelfstandige gemeente, blijft ongewijzigd. Het voorstel voor de gemeentelijke herindeling is bedoeld om de bestuurskracht van de betrokken gemeenten te versterken. De versterking van de bestuurskracht van de gemeenten Abcoude, Breukelen en Loenen is al meer dan tien jaar onderwerp van discussie. Een jaar geleden startte de provincie een procedure gestart om te komen tot herindeling. Daarbij werden ook de omliggende gemeenten De Ronde Venen, Maarssen en Wijdemeren betrokken omdat zij een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van het probleem.

Alle betrokken gemeenten onderschreven de noodzaak tot versterking van de bestuurskracht in het gebied. De gemeenten hebben tot 1 februari 2008 de tijd om op het voorstel van de provincie te reageren. De uiteindelijke beslissing ligt bij de Provinciale Staten en de Tweede Kamer.
Provincie:
Tag(s):