dinsdag, 14. augustus 2007 - 22:25

Gans op je bord?

In een artikel in dagblad Trouw werd vandaag beschreven dat het ministerie van LNV en de provincie Zuid Holland bezig zijn met een onderzoek om afgeschoten ganzen te (laten) consumeren. Want er mag geschoten worden.

Onderzoeksbureau CLM is bezig met een onderzoek daartoe en de resultaten zullen volgende maand met een proeverij worden getoond. In het artikel staat beschreven dat ganzen het grootste succes zijn van bescherming want er zijn er nog nooit zoveel geweest. Afschieten is nodig maar nu belanden er veel bij de destructie omdat poeliers de waar niet kwijt kunnen. Opeten zou een betere oplossing zijn.

Boeren worden schadeloos gesteld door het Faunafonds en de ganzen vermeerderen zich snel. Volgens een slager en ganzenexpert zijn ganzen zeer smakelijk, vooral de jonge ganzen en is niet zozeer het soort van belang voor de smaak maar het uitstekende grasland waarop ze vertoeven.

De Faunabescherming vindt het idee belachelijk. In een reactie laat deze organisatie weten dat de tijd voor een onderzoek beter gestoken kan worden in het onderzoeken naar betere manieren de ganzen van het land af te houden. Een begin kan worden gemaakt door andere gebieden aan te merken tot gedooggebied.

Bovendien zijn de wilde ganzen volgens de Flora en Faunawet een beschermde soort en wordt er elk keer weer getracht iets te bedenken waardoor er toch geschoten mag worden, gewoon omdat sommige mensen dit nu eenmaal graag willen.
Provincie:
Tag(s):