woensdag, 29. augustus 2007 - 11:17

Gasboringen Waddengebied mogen doorgaan

Sinds begin 2007 wordt er gas gewonnen in het Waddengebied. De Waddenvereniging heeft een adviserende rol gekregen om te voorkomen dat de natuur en het milieu last krijgt van schadelijke effecten van de gaswinning. 29 augustus heeft de Raad van State laten weten dat de gasboringen mogen doorgaan. De Waddenvereniging is deels tevreden.

In een reactie laat de directeur van de Waddenvereniging weten dat er jarenlang onderzoek is gedaan naar de manier waarop de gaswinning plaatsheeft en de gevolgen daarvan. De vereniging heeft daarbij de opgebouwde kennis over wat de natuur wel en niet aan kan aangedragen en die kennis is ook gebruikt.

De Raad van State heeft nu een uitspraak gedaan nadat de conclusie van het onderzoek was dat er geen nadelige gevolgen zijn voor het gebied. De Waddenvereniging heeft eisen gesteld aan de manier van gaswinning en die zijn opgenomen in de werkwijze.
Provincie:
Tag(s):