donderdag, 25. oktober 2007 - 21:54

Gasfabriek verdient creatieve herkansing

Bedum

Na jaren van gesteggel heeft het College van B.& W. van Bedum de Raad voorgesteld om de voormalige Gasfabriek in Bedum te slopen en het gebied her in te richten. In het voorstel wordt de verontreiniging als hoofdkader gebruikt om verdere stappen te ondernemen. Maar dit ' pareltje' van een industrieel monument, gebouwd in 1910 verdient meer dan ' afvoeren en opruimen'.

Mede namens APB-Bedum, de Historische Vereniging gemeente Bedum en de Bond Heemschut wordt aandacht gevraagd voor het Industrieel Monumentaal gebouw en het unieke karakter ervan. Het projectburo schreef in een rapport in 1996 aan het ministerie dat de voormalige gasfabriek in Bedum als “zeer zeldzaam, zijnde één van de laatste in Nederland nog aanwezige voorbeelden van een gave, kleinschalige gasfabriek is. In juni 2001 is het binnen de stichting Industrieel Erfgoed Nederland zelfs nog als Monument van de maand beschreven.

Het is daarom treurig te noemen, dat de politiek het zover heeft laten komen, dat nu slechts afbraak resteert. Opruimen en nieuwbouw kan altijd, maar creatief omgaan met behoud van het monumentale pand geeft het voorstel niet aan.

Nu de sloop onafwendbaar lijkt dringen de vier organisaties, Beemer Aarfgoud,het Algemeen Plaatselijk Belang Bedum, Historische vereniging gemeente Bedum en Bond Heemschut er bij de Raad op aan, dat in ieder geval de prachtige voorgevel en andere industriële elementen terug komen in de toekomstige plannen. En dat de nieuwbouw dezelfde passende uitstraling zal krijgen als de omgeving.
Provincie:
Tag(s):