zaterdag, 15. september 2007 - 21:23

Gebiedsverboden dragen bij aan bestrijding overlast en criminaliteit

Amsterdam

Politie veiligheidscijfers laten zien dat er in de overlastgebieden minder overlastgedragingen zijn en minder drugsgerelateerde aangiften worden gedaan. In 2006 zijn aangiftecijfers in de overlastgebieden Centrum en Zuidoost gedaald met ongeveer 47% ten opzichte van 2002. Het gaat dan vooral om delicten als straatroof, diefstal, bedreigingen, mishandelingen, vernielingen en zakkenrollerij. Uit de evaluatie verwijderingsbevelen 2007 blijkt dat het instrument ‘verwijderingsbevel’ hier een belangrijke bijdrage aan levert.

Ook is het aantal overlastgedraging in 2006 met 28 procent gedaald ten opzichte van 2002 voor deze 2 overlastgebieden. Het gaat dan om bijvoorbeeld hinderlijk drankgebruik, openlijk gebruik, hinderlijk gedrag bij gebouwen en verkoop van nepdope en diensten aan de weg.

Instrument verwijderingsbevel

In overlastgebieden is het mogelijk om degenen die overlast veroorzaken tijdelijk uit een gebied te verwijderen via het instrument van een verwijderingsbevel. Sinds 2006 is dit instrument uitgebreid en is de duur van verwijdering verlengd. Zo was het voor april 2006 mogelijk iemand voor de duur van 8 tot 24 uur uit een gebied te verwijderen. Na april 2006 is het mogelijk personen van 24 uur tot maximaal 3 maanden te verwijderen.

Uit de evaluatie blijkt dat de verwijderingsbevelen vooral worden opgelegd naar aanleiding van drugsgerelateerde APV-overtredingen. Met name in het gebied van de Wallen is hier sprake van. Het bevel tot verwijdering wordt dus vooral gegeven aan diegenen waar zorg op van toepassing is.

Effect op zorg

Omdat de vraag rees of personen die een gebiedsverbod opgelegd zouden krijgen, door het gebiedsverbod verhinderd zouden worden hun zorginstantie te bereiken, heeft er een onderzoek plaats gevonden. Hieruit bleek dat van een dergelijk probleem geen sprake kan zijn. Zo is na de uitbreiding van het verwijderingsbevel de zogenaamde zorgcheck ontwikkeld. Deze toetst of een persoon niet wordt belemmerd in zijn zorgconsumptie. Bleek dit toch het geval dan werd ervoor gezorgd dat betrokkenen in staat werden gesteld de zorg toch te ontvangen. Daarbij komt dat er maar weinig medische voorzieningen in de overlastgebieden aanwezig zijn.

In het gebied van de Wallen blijkt dat er sprake is van verplaatsing van overlast naar de grensgebieden. Voor dit gebied is het voornemen om de afbakening anders te regelen. Daarnaast wordt er nader onderzoek gedaan naar doelgroep, zorgbehoefte en scenario’s gericht op het terugbrengen van overlast. Als er aan de randgebieden op dit moment sprake is van overlast of concentraties van personen dan wordt gezamenlijk actie ondernomen door de GGD, DWI en politie. Dat betekent dat er op individuele basis zorg aangeboden wordt, waarbij alle partijen toezien dat dit niet vrijblijvend is.
Provincie:
Tag(s):