maandag, 3. september 2007 - 14:19

Gebruikers afvalcontainers bij storing naar andere container

Apeldoorn

Afgelopen weken heeft Circulus op alle ondergrondse containers stickers geplakt. Op de sticker staat waar men naartoe kan gaan als de eigen container het onverhoopt niet doet. Circulus heeft daarbij zoveel mogelijk geprobeerd om de container te kiezen die het dichtst bij is.

Voorheen konden de gebruikers van ondergrondse containers alleen gebruik maken van de eigen container. Als er zich een storing voordeed, leverde dit een vervelende situatie op. De gebruiker moest de vuilniszak immers weer meenemen naar de woning. Om dit te voorkomen heeft Circulus de software bij alle ondergrondse containers laten aanpassen en kan men in geval van nood met het eigen pasje gebruik maken van een andere container. Op de sticker staat aangegeven waar die container staat.

Storingen aan een ondergrondse container zijn hinderlijk. Circulus doet er daarom alles aan om storingen te voorkomen of zo snel mogelijk op te lossen. Een telefonische melding van de storing, met vermelding van het nummer van de container, kan daarbij helpen. Alle informatie hiervoor staat op de sticker.

Overigens is het niet toegestaan om vuilniszakken naast een container neer te zetten. De milieupolitie brengt bij overtredingen 60 euro aan verwijderingskosten in rekening. Dit alles in het belang van een schone openbare ruimte.
Provincie:
Tag(s):