woensdag, 26. september 2007 - 16:39

Gecontroleerde overstort rioolwater Goes-Zuid

Goes

Om 2.00 uur vannacht heeft waterschap Zeeuwse Eilanden besloten rioolwater uit Goes in de watergang richting De Poel te pompen. Dit was nodig omdat door de regen van gisteravond en afgelopen nacht het niveau van overstorten op het oppervlaktewater bereikt was.

Bij het rioolgemaal Goes nabij de rondweg west is tussen 2.00 en 6.00 uur vannacht zo'n 1.500 m3 rioolwater in de watergang gepompt. Er is gestart met twee pompen en na een uur is er eentje uitgezet. Door deze gecontroleerde overstort moet zoveel mogelijk voorkomen worden dat elders in bebouwd gebied ongewenste overstorten plaatsvinden. In de buurt van de watergang kan sprake zijn van geuroverlast.

Om 6.00 uur vanochtend was het niveau van het rioolwater in het rioolgemaal weer op het normale niveau en is gestopt met het pompen van rioolwater in de watergang. Doordat er veel regenwater in het rioolwater zat, gaat het om verdund rioolwater wat in de watergang terecht is gekomen. De vrachtwagens zijn tijdens het pompen gewoon doorgegaan met de afvoer van rioolwater via de weg.

Waterschap Zeeuwse Eilanden heeft er goede hoop op dat de persleiding komend weekend gerepareerd is. Gisteren is de leiding helemaal blootgelegd en is bekeken wat precies beschadigd is. Er moeten vier buizen vervangen worden. De reparatie zal morgen starten. Waarschijnlijk gaat het om een definitieve oplossing.

In de loop van woensdag is daar naar verwachting meer over bekend. Totdat de reparatie voltooid is, blijven 15 tot 20 tankwagens rijden richting de zuiveringsinstallatie Willem Annapolder. Ook punten op industrieterreinen in de gemeente Kapelle zijn beschikbaar om extra water te lozen. De tankwagens trekken op drie locaties het water uit het riool. De drie plaatsen waar het rioolwater wordt opgezogen zijn:

- bij de Molen bij Kloetinge;
- hoek Industriestraat en Van Hertumweg bij Goes;
- rondweg West bij Goes.

Afhankelijk van de weersomstandigheden kan het nodig zijn dat vandaag of de komende dagen wederom rioolwater geloosd moet worden op de watergang bij het rioolgemaal in Goes-Zuid.
Provincie:
Tag(s):