maandag, 22. oktober 2007 - 11:09

Gedeputeerde Koop wil oplossing huisvestings-probleem Polen

Lisse

Gedeputeerde Manita Koop (CDA) van Ruimtelijke Ordening, Wonen, Arbeidsmarkt en Onderwijs wil dat er een oplossing komt voor de huisvestingsproblemen voor Polen. Zij heeft hiervoor de bollenstreek uitgenodigd om met een gezamenlijke visie te komen op het omgaan met tijdelijke arbeidskrachten.

Dit stelde zij vrijdag 19 november tijdens een bijeenkomst in Lisse, die was georganiseerd door bollenstreekgemeenten.
“In de streek werken enkele duizenden Polen. Vaak is de huisvesting een probleem. In leegstaande woningen of vakantiehuisjes zitten ze doorgaans met te veel onder niet-aanvaardbare omstandigheden. Ze vervelen zich, zitten zonder vrouw en kinderen.

" Koop vindt dat wanneer je met elkaar vaststelt dat de Greenports, waarvan de bollenstreek deel uitmaakt, een belangrijke economische peiler is, je niet de andere kant op kunt kijken wanneer er zich een arbeidsprobleem voordoet dat wordt opgelost met hulp van Poolse medewerkers. “Het zijn de gevolgen van de Europese eenwording, waardoor het gelukkig eenvoudiger is geworden hier in de bollenstreek met voldoende medewerkers omzet te kunnen draaien. Dit verschijnsel heeft maatschappelijke, sociale, economische, veiligheids- en ruimtelijke ordeningsgevolgen, waarop wij een zo goed mogelijk antwoord dienen te geven.",aldus Koop.
Provincie:
Tag(s):