maandag, 5. november 2007 - 11:38

Gedeputeerde ontvangt rapport ‘Historische Informatiepunten en Streekarchivaris Zuidwest Fryslân'

Leeuwarden

Op maandag 5 november zal wethouder Hans van den Broek van de gemeente Sneek het eindrapport ‘Netwerk Historische Informatiepunten en Streekarchivaris Zuidwest Fryslân’ overhandigen aan gedeputeerde Jannewietske de Vries. Het rapport betreft een haalbaarheidsonderzoek naar de oprichting van een Historisch Informatie Netwerk met daarin Historische Informatiepunten en de aanstelling van een streekarchivaris voor de Zuidwest gemeenten. Binnen de Zuidwest gemeenten is het draagvlak voor de plannen groot. De eerste stappen in de uitvoering ervan zijn inmiddels dan ook gezet.

Doel van dit samenwerkingsverband met daarin de historische informatiepunten (HIP-en) is het verbeteren van de kwaliteit van de publieksfunctie en collectievorming van historisch materiaal in gemeentearchieven, streekarchieven, dorpsarchieven en andere niet-overheidsarchieven.

De Zuidwest gemeenten willen het publieksbereik van hun archieven verbreden door regionaal samen te werken binnen een historisch netwerk met daarin historische informatiepunten, ondersteund door een streekarchivaris.
Een Historisch Informatiepunt (HIP) is een vaste plek in een bibliotheek of andere professionele culturele instelling (bijvoorbeeld een museum), waar informatie over de lokale en regionale historie is samengebracht.
De streekarchivaris zal in samenwerking met het HIP-netwerk de schatten uit de archieven meer voor het publiek toegankelijk maken d.m.v. een aantrekkelijk activiteitenprogramma voor de eigen bewoners, toeristen en jeugd.

Inmiddels hebben de gemeenten Bolsward, Gaasterlân-Sleat, Littenseradiel, Nijefurd, Sneek en Wûnseradiel toegezegd geld vrij te maken voor een streekarchivaris. De bibliotheekcluster Súdwest Fryslân financiert de realisatie van drie HIP-en in Bolsward, Sneek en Workum, waarbij die in Bolsward reeds gestart is. De bedoeling is dat door onder andere subsidie van de Provincie (budget streekarchivaris en Programma’s en Projecten Landelijk Gebied ) er nog middelen vrijkomen voor HIP-en in de overige gemeenten, voor een activiteitenprogramma, de digitalisering van archieven en voor een website.
Provincie:
Tag(s):