woensdag, 20. juni 2007 - 16:46

Geen asbest gebruikt voor onderhoud zandweg De Bosrand

Dwingeloo

De gemeente Westerveld heeft onlangs een onderzoek laten uitvoeren naar asbest in de zandweg De Bosrand in Dwingeloo. Onderzoeksbureau Demolis heeft het onderzoek uitgevoerd. Conclusie van het onderzoek is, dat er geen asbesthoudend materiaal gebruikt is voor het onderhoud van de weg.

Ter plaatse van de pas herstelde greppel is wel asbest aangetroffen. Dit asbest vormt geen gevaar voor de volksgezondheid: de wettelijk toegestane concentratienorm van 100mg/kg droge stof wordt niet overschreden. Om onrust te voorkomen en/of weg te nemen, zal de gemeente de met asbest besmette grond binnenkort wel laten verwijderen.
Provincie:
Tag(s):