woensdag, 23. mei 2007 - 22:17

Geen asbest in grond nieuwbouw kan door

Hoofddorp

De bouw van het dak- en thuislozencentrum aan de Hoofdweg 606 in Hoofddorp hoeft niet te worden stopgezet. Ook is er geen gevaar voor de volksgezondheid. In de grond bevinden zich namelijk geen stofdeeltjes asbest. Dat zijn de conclusies uit het onderzoek van het gespecialiseerde bedrijf Terrascan. Dit heeft de gemeente Haarlemmermeer bekendgemaakt.

Terrascan heeft de bodem in opdracht van de gemeente Haarlemmermeer onderzocht nadat een toezichthoudend ambtenaar vervuiling met asbesthoudend materiaal had aangetroffen. Kort na diens constatering is bij Senter Novem een anonieme melding gedaan van aanwezigheid van asbest op hetzelfde perceel.

Terrascan heeft twintig monsters genomen. In vijf gevallen bleken er kleine stukjes asbest aanwezig. Na onderzoek kwam vast te staan dat er geen stofdeeltjes in de grond zitten. Hiermee is de conclusie gerechtvaardigd dat de volksgezondheid niet in gevaar is.

Het deel van het terrein waar de beplanting moet komen, zal door middel van handpicking worden gezuiverd van de asbestdeeltjes. Een gecertificeerd bedrijf zal deze klus ter hand nemen. Vervolgens zal een verklaring moeten worden afgegeven dat de grond schoon is.

De delen van het terrein die zijn verhard en waar de units van het dak- en thuislozen centrum staan, vormen evenmin een gevaar voor de volksgezondheid. Deze zijn immers bedekt. Behandeling is nu niet nodig. Als de units worden verwijderd zal de grond waarop ze staan nogmaals moeten worden onderzocht.

De omwonenden zijn inmiddels op de hoogte gesteld van de uitslagen van het onderzoek.
Provincie:
Tag(s):