woensdag, 12. september 2007 - 10:03

Geen bijzonderheden bij bloedonderzoek Meidoornlaan

Winschoten

In opdracht van de provincie Groningen heeft professor dr. P.J.J. Sauer van het UMCG een bloedonderzoek uitgevoerd bij bewoners van de Meidoornlaan in Winschoten. Omwonenden waren bezorgd over mogelijke gezondheidsrisico's vanwege de bodemverontreiniging die de voormalige stortplaats aan de Meidoornlaan heeft veroorzaakt.

De conclusie van het onderzoek is dat er geen sprake is van een bijzondere belasting van de volwassen bewoners met de verontreiniging. Om deze conclusie voor de doelgroep kinderen te kunnen bevestigen, is nader onderzoek nodig.

Uit onderzoek daterend uit 2005 blijkt dat de bodem en het grondwater in de omgeving van de voormalige stortplaats aan de Meidoornlaan sterk verontreinigd zijn. Tegelijkertijd is geconcludeerd dat er geen risico's voor de volksgezondheid zijn verbonden aan deze verontreiniging. Deze conclusie werd bevestigd door de GGD.

De bewoners van de Meidoornlaan bleven desondanks bezorgd of de aanwezigheid van de stortplaats en de verontreinigingen effect kan hebben op hun gezondheid. Daarom heeft de provincie Groningen TNO opdracht gegeven om in samenwerking met het UMCG een bloedonderzoek uit te voeren bij enkele bewoners van de Meidoornlaan in Winschoten en een referentiegroep van mensen die niet aan de Meidoornlaan wonen. Het bloed is gecontroleerd op de aanwezigheid van 11 ftalaten en 5 zware metalen; de verontreinigingen die in bodem en grondwater op en rond de stortplaats Meidoornlaan zijn aangetroffen.
Provincie:
Tag(s):